Sinkegroep

Havendijk Yerseke

Expertise:
Infra
Locatie:
Yerseke
Tijdsbestek:
april 2019 - oktober 2019
Opdrachtgever:
Gemeente Reimerswaal
Bestand:
a7271_nieuwsbrief-06_-reconstructie-havendijk-yerseke_v1

In opdracht van de Gemeente Reimerswaal worden momenteel door Aannemingsbedrijf Reimerswaal werkzaamheden verricht aan de  herinrichting van de Havendijk in Yerseke. Om hinder ten gevolge van de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen, is de uitvoering van het project in meerdere fasen gesplitst. De werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 1 april 2019 en zijn gereed medio oktober 2019.

De reconstructie van de Havendijk is onderverdeeld in vier hoofdfasen:

1) De kruising Burenpolderweg/Groenix van Zoelenstraat/Havendijk wordt aangepast naar twee t-splitsingen, waardoor verkeerskundig meer overzicht op de kruising wordt gerealiseerd. De Groenix van Zoelenstraat wordt een in-/uitrit constructie, waardoor de Burenpolderweg voorrang heeft op het verkeer vanuit de Groenix van Zoelenstraat. De kruising wordt afgesloten in 3 fasen. De fasering is volgens bovenstaande afbeelding bepaalt. Om fase 1B te kunnen asfalteren zal de complete kruising één week afgesloten zijn voor alle verkeersdeelnemers.

Verkeersmaatregels fase 1

2) Op de  kruising Kaaistraat/Koningin Julianastraat wordt de rotonde verwijderd. De kruising wordt een gelijkvloerse t-splitsing, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor een grote brede trap richting de Havendijk. Deze trap wordt geplaatst in het verlengde van de Kaaistraat. Door deze verbinding worden de havens nauwer met het dorp verbonden. De kruising wordt tijdens de uitvoering totaal afgesloten voor alle verkeersdeelnemers.

Verkeersmaatregels fase 2

3) Het havenplateau (parkeerterrein) wordt optisch een hele verbetering. De in-/uitrit van het parkeerterrein wordt verplaatst. Door deze verplaatsing kan het parkeerterrein worden opgehoogd, waarmee het één vlak plateau wordt. Vanwege deze ophoging wordt er meer ruimte gecreëerd. Het parkeerterrein wordt uitgevoerd in 2 fasen, waarmee rekening gehouden wordt met de aangrenzende bedrijven. Er wordt door middel van gele omleidingsborden route P2 aangegeven om naar het dichtsbijzijnde parkeerterrein geleidt te worden.

Verkeersmaatregels fase 3

4) Het ontwerp van de Havendijk is zowel voor bedrijven als restaurants opnieuw ingericht. Aan de dorp zijde wordt een overhangconstructie als loopstrook gerealiseerd. Naast de loopstrook wordt het bestaande ‘stoepje’ verwijderd en wordt er asfalt aangebracht. Door deze verschuiving wordt er meer ruimte gecreëerd om de geparkeerde vrachtauto’s langs de oesterputten te kunnen passeren. Deels wordt de loopstrook aan de noordzijde van de Havendijk ook uitgevoerd met vlonderplanken.

Vanwege de bereikbaarheid van van bedrijven en restaurants wordt de Havendijk in 7 fasen uitgevoerd.  Eerst wordt in fasen de noordzijde van de Havendijk uitgevoerd en vervolgens in fasen de zuidzijde. Als fase 4A en 4B aan de noordzijde (kant oesterputten) zijn uitgevoerd , wordt er gestart met fase 4C aan de noordzijde en 4C aan de zuidzijde. Door genoemde fasering en door het aanbrengen van 2 halve rijbaanafzettingen wordt de rijbaan open gehouden voor verkeer. Ter hoogte van halve rijbaanafzettingen geldt dan een parkeerverbod. Om de Havendijk te asfalteren wordt de Havendijk in week 29 en  40 een week afgesloten voor alle verkeersdeelnemers.

Verkeersmaatregels fase 4

Om de toeristen/bezoekers tijdens de werkzaamheden naar de juiste parkeerplaatsen te leiden, zijn er omleidingsroutes van kracht met gele tekstborden. Door deze bebording wordt er geen parkeeroverlast verwacht bij onwonenden.

  • P1 is de parkeerplaats bij Fam. van der Endt, Molenpolderweg.
  • P2 is de parkeerplaats bij Prinses Beatrixhaven, achter Brasserie ‘t Kaaigat.
  • P3 is de parkeerplaats bij de Ankerweg, op de kop van de Koningin Julianahaven

Kijk op onze website via www.sinkegroep.nl/projecten/havendijk-yerseke om actuele informatie over het project te vinden en/of volg ons via Facebook. Klachten of opmerkingen kunnen rechtstreeks bij de uitvoerder of per mail via info@sinkegroep.nl worden neergelegd.

Als Aannemingsbedrijf Reimerswaal gaan wij er alles aan doen om dit mooie en uitdagende project tot een succes te maken, door ook de noodzakelijke overlast voor omwonenden en bedrijven tot een minimum te beperken.

Uitvoeringsontwerp
Nieuwsbrief 06
Terug naar overzicht