Sinkegroep

Puinrecycling

Puin/Breekexploitatie Sinke verzamelt en verwerkt jaarlijks duizenden tonnen bouw- en slooppuin met haar mobiele breker op de stortlocaties in Kruiningen, Goes, Middelburg. Tijdens het breekproces zorgen een magneetband en windshiftinstallatie voor het filteren van ijzer en andere ongewenste materialen. Vervolgens wordt het gebroken materiaal gezeefd tot de gewenste fractie.

breken op elke locatie

Kwalitatief hoogwaardig

De uitgezeefde fractie wordt gecertificeerd volgens de BRL 2506-norm. Dit wordt geborgd door continue controles in het eigen laboratorium op samenstelling en korrelgrootte en milieutechnische controles door een externe partij. Daarnaast zijn alle medewerkers van Puin/Breekexploitatie Sinke geschoold als Deskundig Asbest Acceptant om eventueel aanwezig asbest al bij acceptatie te herkennen en te verwijderen.

Leverancier voor de wegenbouw

De bruikbare puingranulaten zijn voorzien van een BRL 2506-certificaat en dienen onder meer als fundering in de wegenbouw. Puin/Breekexploitatie Sinke is daarnaast ook leverancier van zand, grind en andere wegenbouwmaterialen.

Breken en zeven op locatie

Door de combinatie met andere specialismen binnen de Sinkegroep, is breken en zeven ook mogelijk op locatie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden.