Sinkegroep

Certificaten

VCA**

SGS Nederland bv verklaart dat P. Sinke Holding bv en de daartoe behorende bedrijven voldoen aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers, versie 2017/6.0: VCA**. Tot P. Sinke Holding bv behoren de volgende acht bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden:

  • P. Sinke bv
  • Sinkegroep Sloopwerken bv
  • Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv
  • Sinkegroep Infra bv
  • Puin/Breekexploitatie Sinke bv
  • Sinke Transport bv

  • Sinke Recycling bv

  • Sturm en Dekker Sloopwerken bv
  • Sturm en Dekker Saneringen bv

  • Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken bv

ISO 9001

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daartoe behorende bedrijven, gehanteerde kwaliteitsmanagement-systeem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001: 2015. Tot P. Sinke Holding bv behoren de hiervoor genoemde negen bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden.

Het certificaat (uitgifte 9) is geldig tot 20-05-2025

 

BRL-SVMS-007

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Sinkegroep Sloopwerken bv verrichte sloopwerkzaamheden voldoen aan de eisen van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen BRL-SVMS-007. Deze eisen hebben betrekking op de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid en het milieu en het kwaliteitsmanagementsysteem.  Uitgebreide informatie over de richtlijn staat op de site van Stichting Veilig en Mileukundig Slopen.

Het certificaat is geldig tot 04-12-2024

 

BRL 2506

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door Puin/Breekexploitaite Sinke bv vervaardigde recycling-granulaat voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits dit is voorzien van het NL-BSB-merk (BG-299) en het KOMO-merk (BG-140). Zij verklaart hiermee tevens dat het recycling-granulaat voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Het certificaat BG-299 is voor onbepaalde tijd geldig
Het certificaat BG-140 is voor onbepaalde tijd geldig

 

BRL 5070

KIWA Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Sinke Recycling bv geleverde vooraf vervaardigde elementen van beton bij aflevering aan de in dit certificaat vastgestelde milieuhygiënische specificaties en in zijn toepassingen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoen.

Het certificaat BRL5070 is voor onbepaalde tijd geldig

 

ISO 14001

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daartoe behorende bedrijven, gehanteerde milieumanagement-systeem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 14001: 2015. Tot P. Sinke Holding bv behoren de hiervoor genoemde negen bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden.

Het certificaat (uitgifte 5) is geldig tot 01-03-2027

 

CO2- prestatieladder

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daaroe behorende bedrijven, gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan Niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0. Tot P. Sinke Holding bv behoren de op het certificaat genoemde negen bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden.

Het certificaat (uitgifte 7) is geldig tot 24-07-2023

 

BRL-SIKB 7000

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Sinkegroep Infra bv verrichte werkzaamheden in het kader van uitvoering bodemsaneringen bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen.

Het certificaat (uitgifte 6) is geldig tot 07-11-2023

 

BRL-SIKB 9335

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Sinke Recycling bv geleverde producten aan de in dit certificaat vastgelegde milieuhygiënische dan wel civieltechnische specificaties voldoen.

Het certificaat is geldig tot 07-12-2024

 

Procescertificaat Asbestverwijdering (07-C070097)
Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident incl. de oplevering van het asbestverwijderingswerk, met als resultaat een locatie vrij van bronnen met secundaire asbestvezelemissie, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Het certificaat is geldig tot 1-9-2026

 

Check de geldigheid van onze certificaten via de site van SGS