Sinkegroep

Parkeerterrein Zoekweg Tholen

Expertise:
Infra
Locatie:
Tholen
Tijdsbestek:
18 juli 2016 – 16 september 2016
Opdrachtgever:
Gemeente Tholen

Op 30 juni 2016 werd de definitieve gunning ontvangen voor het project Parkeerterrein Zoekweg te Tholen, welke onderdeel uitmaakt van het door de Gemeente Tholen opgestelde “Masterplan Tholen”. In hoofdlijnen houdt dit voor het parkeerterrein van de Zoekweg in: ‘Het opwaarderen van de bestaande parkeerterrein en het realiseren van een vrijliggend fiets- en voetpad’.

De Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit het opbreken van de aanwezige verhardingen, het dempen van de bestaande waterpartij. Vervolgens is aangevangen met het aanpassen en opwaarderen van de bestaande hemelwaterafvoeren en het aanbrengen van de nieuwe funderingsconstructie van het parkeerterrein met bijbehorend fiets- en voetpad. Uiteindelijk is het parkeerterrein en het fietspad geasfalteerd en na voltooiing van aan het straatwerk is het werk opgeleverd, naar tevredenheid van onze opdrachtgever Gemeente Tholen.

Blader door onderstaande foto’s om een indruk te krijgen van het project

Terug naar overzicht