Sinke groep

Ovonde N289 Kruiningen

Expertise:
Aanneming - GWW
Locatie:
Kruiningen
Tijdsbestek:
juni 2018 - september 2018
Opdrachtgever:
Provincie Zeeland
Aanneemsom:
€ 727.000,00

De komende maanden voert de Provincie een aantal werkzaamheden uit aan de N289 Oude Rijksweg, in de omgeving van Kruiningen. P. Sinke heeft als aannemer opdracht gekregen voor dit project en start op 18 juni met asfalteringswerkzaamheden. De week erna gaat de T-aansluiting Oude Rijksweg-Zanddijk op de schop. Na de bouwvak volgt de aanleg van een ovonde (ovale rotonde) bij Kruiningen. Om de hinder voor de inwoners en bedrijven rondom Kruiningen zoveel mogelijk te beperken, Is er geëist dat er op één plek tegelijk gewerkt wordt. Ook wordt er niet gewerkt tijdens de bouwvak.

Fase 1: Nieuw asfalt tussen afrit A58 en Stationsweg

Het wegdek van de Oude Rijksweg (N289) krijgt tussen aansluiting 33 en de Stationsweg een nieuwe laag asfalt. Om dit mogelijk te maken, wordt het wegvak vanaf 18 juni 2018 drie avonden en nachten afgesloten tussen 19:00 en 7:00 uur. Het verkeer tussen Kruiningen-Krabbendijke en Goes/Yerseke-Kruiningen wordt dan omgeleid via de Goversweg, Stationsweg en Zanddijk. Overdag is het wegvak open voor het verkeer. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur.

Fase 2: Nieuwe voorrangssituatie tussen Oude Rijksweg (N289) en Zanddijk

Op maandag 25 juni 2018 wordt gestart met het aanpassen van de T-aansluiting tussen de Oude Rijksweg (N289) en de Zanddijk. Op deze kruising verandert de voorrangssituatie. Verkeer dat de route N289 – Zanddijk volgt, heeft na de aanpassing voorrang op het verkeer dat afkomstig is vanuit het zuidelijke deel van de Zanddijk. Dit verbetert de doorstroming op de route.

De aanpassing van de T-aansluiting neemt vier weken in beslag. In verband met deze werkzaamheden is de T- aansluiting van maandag 25 juni t/m vrijdag 20 juli 2018 volledig afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Tijdens de bouwvak vakantie (week 30-31-32) gelden er geen omleidingsroutes.

Fase 3: Aanleg ovonde

De belangrijkste toegangsweg naar Kruiningen wordt een stuk veiliger. De Provincie Zeeland vervangt het kruispunt Oude Rijksweg/Burgemeester Elenbaasstraat/Goversweg door een ovale rotonde (een ovonde). Hiermee kan het doorgaande verkeer op de Oude Rijksweg goed doorstromen. Ook voor fietsers is het een grote verbetering en bovendien een stuk veiliger.

De aanleg van de ovale rotonde duurt zes weken, van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 21 september. De ovonde wordt in 3 fases uitgevoerd en per fase geldt een aparte omleidingsroute. De aansluitingen van de Burgemeester Elenbaasstraat en de Goversweg op de N289 worden tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het verkeer tussen Kruiningen en de N289 kan via de Sluisweg of de Stationsweg rijden.

Blijf op de hoogte !

Kijk op onze website www.sinkegroep.nl, download de bouwapp of volg ons via facebook. Klachten of opmerkingen kunnen ingediend worden via de bouwapp of per mail info@sinkegroep.nl. Tijdens de uitvoering van dit mooie en uitdagende project proberen we de overlast voor omwonenden en bedrijven tot een minimum te beperken.

Download nieuwsbrief 01 om volledig op de hoogte te zijn.

Terug naar overzicht