Sinkegroep

Nieuwe natuur Braakman-zuid 2e fase Philippine

Expertise:
Infra
Locatie:
Philippine
Tijdsbestek:
5 september 2016 – 31 oktober 2016
Opdrachtgever:
Provincie Zeeland

In mei 2016 werd gunning ontvangen voor het project “Nieuwe Natuur Braakman-Zuid 2e Fase” te Philippine. Met dit project, een initiatief van de Provincie Zeeland, volgde er een uitbreiding, van het al bestaande natuurgebied, met ruim 33 hectare.

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het ontgraven van ruim 90.000 m3 om daarmee een nieuwe krekenstructuur te realiseren. De vrijkomende bovengrond is binnen het gebied verwerkt in kades en natuurlijke ophogingen. Het vrijkomende zand, in totaal 60.000 m3, werd eigendom van de aannemer, is afgevoerd en vervolgens hergebruikt bij een groot wegenbouwproject binnen de Gemeente Terneuzen.

Het gebied werd deels afgezet met afrastering, er werden wandelpaden aangelegd en er zijn diverse duikers en stuwen aangebracht ten behoeve van het waterbeheer binnen het natuurgebied.

Terug naar overzicht