Sinkegroep

Kustversterking Noorderstrand Renesse

Expertise:
Infra
Locatie:
Renesse
Tijdsbestek:
augustus 2013 - juni 2014
Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen

In opdracht van Waterschap Schelde stromen is door Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. het project Kustversterking Noorderstrand te Renesse uitgevoerd.

Duinen versterken

De kust bij het Noorderstrand (Renesse) was niet sterk genoeg om een superstorm te weerstaan. Een superstorm, is een storm met een kracht die eens in de 4.000 jaar kan voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de duinen een superstorm kunnen doorstaan zijn de duinen daar landwaarts versterkt.

Er is circa 212.000 m3 zand op het bestaande duin gelegd. Het meeste zand is bovenop de duintop komen te liggen die nu een gemiddelde hoogte heeft van circa NAP +13 meter. Over een klein deel (bijna een halve hectare) in de Zouten Haard (Natura 2000 gebied) is het duin landwaarts verbreed. Dit was nodig om een uitscharing (uitholling) gelegen aan de achterzijde van het duin, aan te vullen. Zodat het duin nu overal dezelfde sterkte heeft.

Het zand voor de kustversterking kwam van zanddepots bij Neeltje Jans en de Brouwersdam. Er is zand van deze locaties gebruikt omdat dit gebiedseigen zand (ontzilt zand) is. Dat is hetzelfde zand als in de Zouten Haard. Dit is belangrijk voor de unieke natuur daar. Bij de zanddepots is eerst helm gestoken. Dit helm is tijdelijk in depot gezet. Na het afgraven van het zand, is het helm weer teruggeplant.

Het zand is door vrachtauto’s naar de Brouwersdam gebracht. Over het strand lag een platenbaan van circa 1,5 kilometer vanaf de Brouwersdam het duin in. Boven in het duin losten de vrachtauto’s het zand. Daar werd het door shovels en kranen op zijn plek gelegd.

Het versterken van het duin is in fases gedaan. Eerst is een stukje begroeiing gerooid. Dit was oude begroeiing, jonge begroeiing is in depot gezet en later opnieuw geplant. Daarna is de begroeiing versnipperd en afgevoerd. De toplaag met daarin zaden is verwijderd en tijdelijk in depot gezet. Na het aanvullen van het zand is de toplaag met zaden weer teruggeplaatst. Later zijn er stuifschermen geplaatst en is het duinstruweel terug geplant.

Terug naar overzicht