Sinkegroep

Herstructureren buiten wallen Sluis

Expertise:
Infra
Locatie:
Sluis
Tijdsbestek:
5 september 2016 – november 2016
Opdrachtgever:
Provincie Zeeland

Begin Juni 2016 ontving Aannemingsbedrijf Reimerswaal de definitieve gunning voor het project “Herstructureren buiten wallen” te Sluis. Met dit project, een initiatief van o.a. Provincie Zeeland, Gemeente Sluis en Waterschap Scheldestromen, zijn de voormalige verdedigingswerken, ook wel buiten wallen genaamd, van de vestingstad Sluis terug zichtbaar gemaakt in het landschap.

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het ontgraven van ruim 80.000m3 en daarmee, verdeeld over 8 deelgebieden, nieuwe grachten te realiseren. De vrijkomende werd voornamelijk binnen de eigen deelgebieden verwerkt tot grondwallen, waarmee uiteindelijk de voormalige verdedigingswerken visueel werden.

Naast het grondverzet is het gebied afgezet middels afrastering, zijn er diverse wandelpaden aangelegd en zijn er diverse duikers, waaronder een kokerduiker, aangebracht ten behoeve van het waterbeheer.

Bijzondere vondst

Werkzaamheden stonden in het kader van het terug brengen van een ‘stukje’ historie wat bij de vestingstad Sluis hoort. Vanzelf sprekend is het dan ook, dat gedeelten van project onder begeleiding en toezicht van een archeoloog zijn uitgevoerd. Binnen de diverse deelgebieden zijn dan diverse steenachtige materialen en dergelijke gevonden, die de relatie met ooit bestaande verdedigingswerken bevestigden. Bij de aanleg van de Kokerduiker werd uiteindelijk de grootste en zeer bijzondere vondst gedaan. Bij blootlegging van de vondst bleek er nog een groot gedeelte van een voormalige sluis, droogdok of boothelling uit de 16/ 17e eeuw bewaard gebleven te zijn.

Terug naar overzicht