Sinkegroep

Herinrichting Schoondijke

Expertise:
Infra
Locatie:
Schoondijke
Tijdsbestek:
maart 2021 - november 2021

In opdracht van gemeente Sluis voert Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. het werk “Herinrichting Schoondijke fase 3” in Schoondijke uit. Het werk is opgedeeld in drie verschillende fases, namelijk de herinrichting van de Willemsweg (fase 1), de herinrichting van de Weststraat & Lange Heerenstraat (fase 2) en het asfaltonderhoud in de Lange Heerenstraat (fase 3).

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het vervangen van de bestaande riolering, het vernieuwen van de verharding en het aanbrengen van meer groenvakken. Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel, hierdoor kan het regenwater geloosd worden op nabijgelegen sloten en hoeft er niet onnodig schoon regenwater naar de waterzuiveringscentrale. De asfaltverharding wordt deels vernieuwd en de parkeervakken worden gemaakt van waterdoorlatende- en passerende bestrating, welke als buffer voor regenwater functioneert.

 

Terug naar overzicht