Sinkegroep

Groot onderhoud strekdam Gorishoek

Expertise:
Infra
Locatie:
Gorishoek (Scherpenisse)
Tijdsbestek:
5 september 2016 – 31 oktober 2016
Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen

Op 20 juni 2016 werd de definitieve gunning ontvangen voor het project “Groot onderhoud strekdam” te Gorishoek (Scherpenisse). Het project stond in het teken van het opwaarderen van de strekdam op het gebied van waterveiligheid en toegankelijkheid. De strekdam maakt namelijk onderdeel uit van een belangrijke toeristische trekpleister voor onder meer duikers en dagjes mensen. Daarnaast bevinden er zich twee boothellingen en land er een fiets-voetveer aan.   

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit: Het realiseren / opwaarderen van de kreukelberm met stortsteen 10-60 en 60-300 kg. Het overlagen van de huidige bekleding middels stortsteen 10-60 kg, welke vervolgens werd ingegoten met gietasfalt. In totaal is ruim 9.500 m2 aangebracht en ca. 3.500 ton gietasfalt aangevoerd.

Op de kop van de strekdam werd de bestaande basaltbekleding herzet en verder opgetrokken. Tevens werd er op de op de kop van de strekdam een in het werk gestorte betonnen duiktrap en 6 visplaatsen met hengelsteunen gerealiseerd en werd om het historische karakter te benadrukken een palenrij geplaatst. Om de bereikbaarheid van het fiets-voetveer te verbeteren is uiteindelijk de strekdam voorzien van een nieuwe asfaltverharding.

Aanvoer over water

Vanwege het toeristische karakter in de omgeving van de strekdam is de aanvoer van de stortsteen over het water uitgevoerd. De stenen werden middels beunschepen vanuit de groeve in Frankrijk richting de strekdam gevaren en vervolgens op de dam gelost met een kraanschip. In totaal werd er ruim 7.500 ton stortsteen aangevoerd. Mede door deze werkwijze werd de overlast voor de omgeving enorm beperkt.

Terug naar overzicht