Sinkegroep

Grond- en baggerspeciedepot Terneuzen

Expertise:
Infra
Locatie:
Terneuzen
Tijdsbestek:
oktober 2015 – mei 2016
Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen

Begin oktober 2015 heeft Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv het project Aanleg grond- en Baggerspeciedepot te Terneuzen gegund gekregen van het Waterschap Scheldestromen. Doelstelling van het project was het omvormen van 7 hectare braakliggend terrein, gelegen aan de Oostkade te Terneuzen, tot een grond- en baggerspecie depot met als gebruikers het Waterschap en de Gemeente Terneuzen.

De Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden uit het ontgraven van de aanwezige gronddepot, circa 26.000 m3, en de om te vormen tot grondkades. Ook is er circa 10.000 m3 zand aangevoerd, om de dijklichamen/ hoofdrijbanen te realiseren.

Naast het grondverzet bevatte het project diverse overige werkzaamheden, zoals het verharden van de rijbanen ter plaatse van het “gedeelte” gronddepot met in totaal 1032 stuks betonplaten. Ook zijn er in ter plaatse van het “gedeelte” baggerspeciedepot in totaal 8 stortplaatsen gerealiseerd, met daarin ruim 500 stuks eigen geproduceerde Sinke Eco blokken. Het project is daarmee één van de vele voorbeelden, die de veelzijdigheid van de Sinkegroep benadrukt en waarbij diverse werkmaatschappijen hun krachten bundelen om te komen tot één succesvol projectresultaat.

Calamiteitenplaat

Tevens onderdeel van het project was het aanleggen van een calamiteitenplaat. Een in het werk gestorte constructieve betonvloer van 28 bij 24 meter, met als doeleinde het tijdelijk (kunnen) opslaan van verontreinigde grond. Mede hierdoor is de betonvloer is vloeistofdicht aangelegd en beschikt hij daarnaast over een afvoersysteem bestaande uit een sedimentatieput, filterput en een controleput.

 

Blader door onderstaande foto’s om een indruk te krijgen van het project

Terug naar overzicht