Sinkegroep

Civiele werkzaamheden Roompot

Expertise:
Infra
Locatie:
Vakantiepark de Banjaard
Opdrachtgever:
Roompot

In opdracht van Roompot hebben wij civiele werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de uitbreiding van vakantiepark de Banjaard.

Dit betreft het maken van een ontwerp, verwijderen van de oude inrichting, bouwrijp maken van het terrein incl. het aanbrengen van bouwwegen, aanbrengen van riolering inclusief het aansluiten van de woningen.

Om de afvoer van rioolwater te realiseren is er een pompgemaal geplaatst incl. aanleg van 100m1 persleiding.

Voor de afvoer van het hemelwater is er een Wadi met overstort gerealiseerd.

Voor de nutsvoorzieningen is het tracé gereed gemaakt voor het aanbrengen van de kabels en leidingen.

 

Terug naar overzicht