Sinkegroep

Bouwrijp maken 380kv station Rilland

Expertise:
Infra
Locatie:
Rilland
Tijdsbestek:
september 2016 – mei 2017
Opdrachtgever:
BAM INFRA

In onderaanneming van BAM INFRA is door Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. het project ‘Bouwrijp maken 380KV station’ te Rilland aangenomen. Project ‘bouwrijp maken 380KV station, is een project van TENNET TSO BV en onderdeel uitmaakt van een groter project, namelijk het uitbreiden van de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg.

De Werkzaamheden

De werkzaamheden voor Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. bestonden voornamelijk uit het aanbrengen van een voorbelasting van +/- 180.000m3 zand. Dit zand werd geleverd door BAM INFRA  en middels beunschepen aangevoerd ter plaatse van het Bathse Spuikanaal en gelost op de ‘eigen ontwikkelde’ losinrichting, op circa 900m1 vanaf het werkterrein. Mede hierdoor werd een grote besparing geleverd aan de CO2-uitstoot op het project en daarnaast werd overlast op de omgeving enorm beperkt.

Naast het aanbrengen van de voorbelasting, werd door Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. onder meer twee nieuwe waterlopen, van respectievelijk 750 en 650m1, inclusief beschoeiing en oeverbescherming gerealiseerd, enkele duikers aangelegd, een tijdelijke bouwweg gerealiseerd (voorzien van asfalt) en een dijkovergang welke aansluit op de Westelijke Spuikanaalweg.

Terug naar overzicht