Sinkegroep

Aanpassen kruispunt Oomshoekseweg Kruiningen

Expertise:
Infra
Locatie:
Kruiningen
Tijdsbestek:
juni 2015 – juli 2017
Opdrachtgever:
Waterschap Scheldestromen

In juni 2015 heeft Aannemingsbedrijf Reimerswaal de opdracht ontvangen voor het project “Aanpassen Kruising Oomshoekseweg” te Kruiningen. Met dit project, een initiatief van het Waterschap Scheldestromen, is er een verkeersveilige oplossing gecreëerd voor het betreffende kruispunt, tevens is er ten behoeve van het waterbeheer een nieuwe kokerduiker onderdoor de kruising gerealiseerd.

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het opbreken van de bestaande asfaltverharding, het afdammen van de watergang en het waarborgen van de waterafvoer. Na het opschonen en droog zetten van de watergang, is er aangevangen met het aanbrengen van grondverbetering met daarop een in het werk gestorte betonnen funderingsplaat. Vervolgens is de kokerduiker geplaatst en zijn vervolgens de uitstroomvoorzieningen aangebracht. Na voltooiing van deze werkzaamheden is gestart met het terug opbouwen van de wegfundering om uiteindelijk de kruising opnieuw te kunnen asfalteren. Na het plaatsen van nieuwe lichtmasten en het afwerken van de bermen is het werk opgeleverd.

Terug naar overzicht