Sinkegroep

Aanleg overstortgemaal Axelsedam Terneuzen

Expertise:
Infra
Locatie:
Terneuzen
Tijdsbestek:
september 2015 – juli 2016
Opdrachtgever:
Gemeente Terneuzen

Begin oktober 2015 werd de inschrijving van Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv door de Gemeente Terneuzen verkozen tot ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’  ten behoeve van het project ‘Aanleg overstortgemaal Axelsedam’ te Terneuzen. Een project wat in de toekomst wateroverlast in de ‘oude binnenstad’ van Terneuzen moet voorkomen. Door het project aan te besteden als een ‘Design & Construct’ met daarbij de toepassing van de UAV-GC benutte de opdrachtgever optimaal de kennis en ervaring die Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. kan bieden binnen een project.

Ontwerpen

De werkzaamheden bestonden uit het, zover nog noodzakelijk,  ontwerpen van het overstortgemaal met bijbehorende aansluitingen op het bestaande rioolstelstel. Tevens onderdeel van deze ontwerpverplichting was het ontwerpen van de benodigde bouwkuip en opstellen van een terdege bemalingsadvies rekening houdende met de omgevingsinvloeden. Omdat de werkzaamheden in ‘het centrum’ van Terneuzen plaats vonden, ter plaatse van een druk kruispunt. Was een daarnaast ook een terdege verkeersplan noodzakelijk om de werkzaamheden met minimale overlast te kunnen uitvoeren.

Realisatie

In juni 2016 is werkelijk aangevangen met de realisatie van het gemaal. Eerst werd begonnen met het aanbrengen van de voor de werkzaamheden noodzakelijk bouwkuip. Het gemaal diende namelijk tot op 6 meter diepte onder het maaiveld aangesloten te worden op het bestaande rioolstelsel. Mede door de toepassing van een bouwkuip, met stalen damwandplank tot ca. 14 meter onder maaiveld kon de werkruimte beperkt blijven en was de invloed van de noodzakelijke bemaling minimaal voor de gebouwen in de directe omgeving. Na realisatie en ontgraving van de bouwkuip, kon gestart worden van de feitelijk werkzaamheden, het plaatsen van de pompput en het aansluiten van de put op het bestaande riool van de lager gelegen ‘binnenstad’. Na voltooiing hiervan kon vervolgens de bouwkuip weer aangevuld en verwijderd worden.

Hierna kon een aansluiting gemaakt worden op het rioolstelsel, waar pompput uiteindelijk op loost. Deze aansluiting bestond uit de aanleg van tweemaal een persleiding met een diameter van 450 mm welke uitkomen in een woelput, waar het water eerst ‘tot rust komt’ voordat het via een rioolput in het rioolstel wordt gebracht. Met de voltooiing van deze werkzaamheden was het totaal project tevens voltooid. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en werden eind juli 2016 opgeleverd.

Terug naar overzicht