Sinkegroep

Marktontwikkelingen

Belangrijke factoren die van invloed zijn op onze tarieven zijn onder andere de stijgende transportkosten, de indexering van tarieven van afval-eindverwerkers en een toename van belastingen op het verbranden van afval. Deze ontwikkelingen vereisen aanpassingen in onze condities voor de inzameling, sortering en verwerking van afvalstromen.

 

Om uw inzicht te geven in deze ontwikkelingen, hebben wij deze op een rijtje gezet.

Toename van transportkosten
Met ingang van 1 januari 2024 zullen de lonen geleidelijk stijgen, met een gemiddelde toename van iets meer dan 10%. Zie voor meer informatie de bekendmaking hiervan.

Stijging afvalstoffenbelasting
Sinds 2019 is de afvalstoffenbelasting op het verbranden en storten van afval aanzienlijk gestegen, van € 13,21 naar momenteel € 35,70 per ton. Voor 2024 wordt opnieuw een verhoging verwacht, waarbij het tarief naar verwachting zal stijgen tot € 39,23. Het tarief 2024 zal binnenkort beschikbaar zien, zie de tabel ‘afvalstoffenbelasting.

Wet- en regelgeving
Vanaf 2024 worden bedrijven steeds meer verplicht om te voldoen aan de richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bij het rapporteren. CO2-rapportage en afvalmonitoring zullen een grotere rol gaan spelen in het bedrijfsleven, omdat het scheiden van afval direct leidt tot CO2-reductie. Voor meer informatie over de CSRD-richtlijn, verwijzen wij u naar de beschikbare informatie.

 

Ontwikkelingen afvalstromen
Voor elke afvalstroom is de (wereldwijde) ontwikkeling en de markt anders. Krapte op de arbeidsmarkt, de hoge gas- en brandstofprijzen zijn van invloed op de prijs van grondstoffen. De prijs voor kunststoffen, hout en papier zijn fors gedaald.

 • Hout
  De aanzienlijke daling in de vraag naar hout, zowel voor biomassa als voor de spaanplaatindustrie, wordt veroorzaakt door de sterke daling van de energieprijs, de overmatige voorraden en de vertraagde productie van biomassacentrales. Hierdoor is de houtprijs aanzienlijk gedaald.
 • Bedrijfsafval en restafval
  Naast de eerder genoemde stijging van de afvalstoffenheffing is er een inflatiecorrectie doorgevoerd door de eindverwerkers. In oktober 2023 heeft er een omvangrijke brand plaatsgevonden bij AVR, de verbrandingsoven, waardoor de verbrandingscapaciteit aanzienlijk is afgenomen. De verwachting is dat deze situatie zich tot ten minste eind 2024 zal voortzetten, waardoor zowel het aanbod als de vraag ontregeld zijn.
 • Papier/karton
  In de eerste helft van 2023 zagen we de vraag naar papier/karton een beetje omhoog gaan. Helaas was dit van korte duur en zijn de vooruitzichten minder positief omdat er minder vraag is naar papier en karton. Daardoor hebben papierfabrieken veel voorraad opgebouwd en minder geproduceerd. In oktober 2023 sloot de papierfabriek in Eerbeek definitief haar deuren. Dat betekent dat we in 2024 verwachten dat het niveau gemiddeld lager zal zijn dan in 2023.
 • Kunststof
  De vraag naar kunststoffen en daarmee de opbrengst zijn weer gedaald omdat de olieprijs laag is en de kunststofindustrie minder produceert. We denken dat dit tijdelijk is. Op de lange termijn zal de vraag waarschijnlijk weer stijgen, vooral omdat de overheid bedrijven aanmoedigt om meer gerecyclede kunststoffen te gebruiken. Maar in 2024 verwachten we nog geen verandering, en blijven de prijzen voor gerecyclede kunststoffen laag.

Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw accountmanager.

Op 23 december 2023 hebben wij u als klant van Sinke Recycling B.V. geïnformeerd. U kunt deze brief hier teruglezen.