Sinkegroep

Herinrichting Bloemenbuurt

Stap voor stap werken we aan de vernieuwde Bloemenbuurt in opdracht van de gemeente Vlissingen.

Wij zullen regelmatig updates plaatsen over de voortgang van dit project op onze website!

Sinkegroep werkt mee aan de aanleg van de infrastructuur en het verbeteren van de leefbaarheid van de Bloemenbuurt. Om dit te realiseren, voeren we verschillende werkzaamheden uit:

  • We vervangen het bestaande vuilwaterriool door een geavanceerd systeem dat beter is afgestemd op de behoeften van de buurt.
  • Een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd om wateroverlast te verminderen en de buurt te beschermen tegen hevige regenval.
  • De bestrating in zowel de rijbaan als de trottoirs wordt vernieuwd, wat niet alleen de esthetiek, maar ook de veiligheid en toegankelijkheid van de buurt ten goede komt.
  • Kolkaansluitingen worden geïnstalleerd, inclusief nieuwe kolken, om regenwater efficiënt af te voeren en overstromingen te voorkomen.
  • Rioolhuisaansluitingen worden vervangen tot aan de erfgrens, waardoor een robuust en betrouwbaar rioleringssysteem ontstaat.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan groen. Braber Groenvoorziening zal zich bezighouden met het plaatsen van nieuwe bomen en het herinrichten van groenstroken.

Het project is reeds van start gegaan, met het opbreken van bestrating in de Bloemenlaan en de Hogeweg.

Maar dit is pas het begin. De werkzaamheden zullen voortduren tot naar verwachting half 2025.