Sinkegroep

Bodemsanering

Sinkegroep is reeds geruime tijd actief op de markt voor bodemsaneringen. Waar in het verleden werd gedacht dat het verwerken van materialen in de bodem weinig tot geen schadelijke gevolgen zou hebben voor mens en natuur, wordt tegenwoordig zorgvuldig omgegaan met de kwaliteit van de bodem.

Vakkennis is onze basis

Regelgeving

Voor het werken in- of met verontreinigde grond geldt strenge wet- en regelgeving. Verwijderen van verontreinigingen in de bodem worden uitgevoerd conform de richtlijn voor bodemsaneringen, de BRL SIKB 7000. Deze regelgeving eist onder andere zorgvuldige registraties, gekeurd en gecertificeerd personeel en het treffen van veiligheidsmaatregelen voor het uitvoerende personeel.

Specialistisch werk

Bodemsanering is specialistisch werk dat veel vakkennis en expertise vraagt. Bij binnenkomst van een aanvraag wordt grondig uitgezocht welke techniek of combinatie van technieken de beste en meest effectieve is. Zo kan de ideale saneringsoplossing gevonden worden, optimaal afgestemd op de wensen en belangen van de opdrachtgever. Het ontzorgen van de opdrachtgever is hierin voor Sinkegroep een belangrijk speerpunt. Onze opdrachtgever heeft één aanspreekpunt, waardoor bij onverwachte zaken snel en adequaat wordt opgetreden.

Eigen beheer

Bijkomend voordeel is dat Sinkegroep alle werkzaamheden als ontgraving en transport in eigen beheer uitvoert. Het uitgebreide machinepark bevat machines met overdrukcabines en vrachtwagens met afsluitbare containers en laadbakken. Ook beschikken wij over een eigen deco-unit (schoon/vuil unit), waarin personeel zich bij het betreden en verlaten van het saneringsgebied kan douchen en omkleden.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden. Sinkegroep denkt graag met u mee!