Sinke groep

Certificaten

VCA**

SGS Nederland bv verklaart dat P. Sinke Holding bv en de daartoe behorende bedrijven voldoen aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1: VCA**. Tot P. Sinke Holding bv behoren de volgende acht bedrijven met hun specifieke toepassings-gebieden:

 • Sloopbedrijf P. Sinke bv
 • Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv
 • Puin/Breekexploitatie Sinke bv
 • Sinke Transport bv

 • Sinke Recycling bv

 • Sturm en Dekker Sloopwerken bv
 • Sturm en Dekker Saneringen bv

 • Sturm en Dekker Recycling bv

Het certificaat (uitgifte 6) is geldig tot 24-07-2020

ISO 9001

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daartoe behorende bedrijven, gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tot P. Sinke Holding bv behoren de volgende vijf bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden:

 • Sloopbedrijf P. Sinke bv
 • Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv

 • Puin/Breekexploitatie Sinke bv
 • Sinke Transport bv

 • Sinke Recycling bv

 • Sturm en Dekker Sloopwerken bv
 • Sturm en Dekker Saneringen bv

 • Sturm en Dekker Recycling bv

Het certificaat is geldig tot 15-09-2018

SVMS

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door P. Sinke bv en Sturm en Dekker Sloopwerken bv verrichte sloopwerkzaamheden voldoen aan de eisen van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007. Deze eisen hebben betrekking op de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid en het milieu en het kwaliteitsmanagementsysteem.  Uitgebreide informatie over de richtlijn staat op de site van Stichting Veilig en Mileukundig Slopen.

Het certificaat is geldig tot 04-12-2018

BRL2506

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door Puin/Breekexploitaite Sinke bv vervaardigde recycling-granulaat voldoet aan de in dit productcerti-ficaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits dit is voorzien van het NL-BSB-merk (BG-299) en het KOMO-merk (BG-140). Zij verklaart hiermee tevens dat het recycling-granulaat voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Het certificaat BG-299 is voor onbepaalde tijd geldig

Het certificaat BG-140 is voor onbepaalde tijd geldig

BRL5070

KIWA Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Sinke Recycling bv geleverde vooraf vervaardigde elementen van beton bij aflevering aan de in dit certificaat vastgestelde milieuhygiënische specificaties en in zijn toepassingen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoen.

Het certificaat BRL5070 is voor onbepaalde tijd geldig

CO2

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daaroe behorende bedrijven, gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan Niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 2.2. Tot P. Sinke Holding bv behoren de volgende vijf bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden:

 • Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv
 • Sloopbedrijf P. Sinke bv
 • Puin/Breekexploitatie Sinke bv
 • Sinke Transport bv
 • Sinke Recycling bv

Het certificaat is geldig tot 24-07-2020

BRL7001

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv en Sturm en Dekker Saneringen bv verrichte werkzaamheden in het kader van uitvoering bodemsaneringen bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen.

Het certificaat is geldig tot 07-11-2020